- یک مینیمال غیر تاریخی لازم برای مورخ (چگونه از تعصب بی جا دوری کنیم؟)
چگونه از تعصب بی جا دوری کنیم؟

اصولاً وحشیانه‌ترین مشاجره‌ها غالباً بر سر موضوعاتی‌ درمی‌گیرد که دلیل محکمی بر رد یا اثبات آن‌ها وجود ندارد... بنابراین، هر وقت دیدید که از شنیدن یک عقیده‌ی مخالف عصبانی‌ می‌شوید، مراقب باشید. زیرا ممکن است با امتحان کردن و سنجیدن عقیده‌ی خود، متقاعد شوید که نظر شما دور از شواهد و واقعیت‌هاست. یکی از راه‌های خوب خلاص شدن از بعضی‌ تنگ نظری‌ها، مطلع بودن از عقایدی است که در محافل اجتماعی‌ مخالف شما ابراز می‌شود.
- راسل، برتراند آرتور ویلیام (۱۳۷۸)، چگونه از تعصب بی جا دوری کنیم؟ (ترجمه حبیب یوسف‌زاده)، تهران: ماهنامه رشد معلم شماره ۱۴۳، ص ۵۶.

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۶
نظرات
تعصب تاریخی، یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 16:19
یوتاب: سلام
مقاله ای که معرفی کردید عنوان بسیار زیبایی دارد و تعصب موضوعی است که همیشه همراه تاریخ و تاریخی ها به چشم میخورد ،البته احتمالا خود ما تاریخی ها هم علاقه ای به دوری از آن نداریم.بهر حال امیدوارم تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان تاریخ که متعصبانه روی نظرات و دانسته های خود پا فشاری می کنند و نظرات همکاران و دوستان خود را حتی قبول هم ندارند،آن را مطالعه نمایند.
سپاس