بخشی از نامه فروغی از کنفرانس صلح پاریس به تهران

با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه مرد میدان است با ایران هیچ کاری‌ نمی‌تواند بکند. مجبور است هر روز تکرار و تاکید کند که ما ایران را تمام و مستقل‌ می‌خواهیم. فقط کاری که انگلیس می‌تواند بکند همین است که خود ما ایرانی‌ها را به‌ جان هم انداخته پوست یکدیگر را بکنیم و هیچ کاری نکنیم و متصل به او التماس کنیم‌ که بیا فکری برای ما بکن. البته من می‌گویم ایرانی‌ها با انگلیس نباید عداوت بورزند، بر عکس عقیده من این است که نهایت جد را باید داشته باشیم که با انگلیس دوست‌ باشیم و در عالم دوستی از او استفاده هم بکنیم. انگلیس هم در ایران منافعی دارد، نمی‌توان آن را منکر شد و صمیمانه باید آن را رعایت کرد. اما این همه مستلزم آن نیست‌ که ایران در مقابل انگلیس «کالمیت بین یدی الغسال» باشد...
- به نقل از: طلوعی، محمود (۱۳۷۶)، بازیگران عصر پهلوی جلد ۱، تهران: نشر علم، ص ۲۱.

+ چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۳۰، نظر شما
خدا، من، ماه... و لذت تدریس تاریخ علم

طی چند ترم گذشته که برخی از دروس رشته تاریخ را تدریس کردم، ارائه واحدهای متفاوتی به من سپرده شد؛ تاریخ اجتماعی ایران، مبانی علم سیاست، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام و... ترم جاری، علیرغم اینکه به نظر نمی‌رسید توفیق تدریس در دانشگاه نصیبم شود... »ادامه

+ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۰، ۱۰ نظر
اخلاق سیاه

یک اپیزود منتخب از فیلم پدرخوانده. پس از سالها دوباره این شاهکار تاریخ سینما را دیدم... »ادامه

+ چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۲۷، ۱ نظر
مینیمال‌های تاریخی ۵

این ایام بسیاری از اصول و نوامیس که در نظر مردم همواره مسلم و مقدس بود از مسلمیت و قدس افتاده است یا لااقل مثل سابق محل اتفاق نیست، برای بعضی در آن باب تردید و تشکیک حاصل شده و جماعتی مخالف و منکر آن گردیده‌اند. »ادامه

+ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۰، ۱ نظر
مینیمال‌های تاریخی ۴

ایرانی آدمیست سازگار که با همه چیز می‌سازد. ولو گاهی هم ژاندارم زهر خود را به او بچشاند و یا از دست ارباب (اربابی که در نظر او تنها مرکز قدرت و اختیار و آب و نانش و حتی منزل و مسکنش در دست اوست) آزار ببیند... »ادامه

+ شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۹، ۲ نظر
مینیمال‌های تاریخی ۳

درافتادن با غرب و غربیان نیازمند شناخت غرب و اخذ دانش غرب است. فرنگی افریقا و هندوستان را نه با توپ و تفنگ بلکه با سیم تلگراف و راه‌آهن گرفت... »ادامه

+ سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹، نظر شما