مگر تاریخ هم علم است؟!

در اوایل جنگ جهانی دوم که محمد قزوینی (پیشرو محققان امروز ایران) بعد از سالها اقامت در اروپا به ایران بازگشته بود، وزارت معارف در صدد آمد تا وی را به استادی دانشگاه تهران بگمارد و از معلومات وسیعی که در تاریخ اسلام داشت بهره ای به طالبان برساند. از این رو از وی دعوت کرد به عنوان استاد تاریخ، در دانشکده علوم معقول و منقول که در آن سالها مرکز مطالعات اسلامی بود تاریخ اسلام تدریس کند. وقتی این مسأله در شورای دانشکده مطرح شد بعضی از استادان علوم معقول با تعجب و انکار پرسیدند مگر تاریخ هم علم است که استاد بخواهد؟ در واقع اعتقاد به آنکه تاریخ علم نیست هرگونه فایده دیگری را (در نظر اهل علم) از آن سلب می‌کرد.
- زرینکوب، عبدالحسین (۱۳۹۰)، تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر، ص ۱۴.

+ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۱
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.