بهمن ماه ۱۳۹۵

خداحافظ محمدم

آن روزها، برای ملتی که تازه داشت زخم‌های ناسور ۸ سال خون و آتش را التیام می‌داد، «عشق»، عشق زمینی انسان به انسان، مفهومی گناه‌آلود بود... »ادامه

+ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۴، ۵ نظر