خرداد ماه ۱۳۹۵

مینیمال‌های تاریخی ۹

گرفتار روزگاری هستیم که اهل علم در حال انقراضند و فقط عده کمی، مبتلا به هزاران رنج و محنت باقی مانده‌... »ادامه

+ سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۸، نظر شما