مطالب

بوریحان، نرم‌افزار روش تحقیق

سال گذشته که ترم دوم دوره کارشناسی ارشد را پشت سر می‌گذاشتم درسی مهم داشتیم با عنوان «شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ». از آنجا که عمده‌ترین روش تحقیق در رشته تاریخ و بیشتر علوم انسانی روش کتابخانه‌ای است و بخش اصلی جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تحقیق در این روش را برگه‌های کتابشناسی، فیش‌های پژوهشی و یادداشت‌های شخصی تشکیل می‌دهند به دنبال نرم‌افزاری بودم که امکان فیش‌برداری و جستجو در برگه‌های تحقیق را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. »ادامه

+ آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۱، ۱۲ نظر
هدیه تولدی به خودم

امروز ۳۰ ساله شدم. خیلی سریعتر از آنچه که انتظارش را داشته‌ام سه دهه از زندگی‌ام را پشت سر گذاشته‌ام، برای همین، تصمیم دارم تا مصداق «ای که پنجاه رفت...» سعدی نشده‌ام، دوباره دست به کار نوشتن شوم. اولین تجربه نوشتن در فضای مجازی را سال دوم دوره کارشناسی بدست آوردم، آن سال‌ها پرشین‌بلاگ تازه شروع به کار کرده بود و بلاگفا هنوز تاسیس نشده بود.  »ادامه

+ سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۵۶، ۴ نظر