فروردین ماه ۱۳۹۶

مینیمال‌های تاریخی ۱۴

امیر بزرگ، «قرطى» که امیرالامراى چین است ما را در خانه خود مهمان کرد و دعوتى ترتیب داد که آن را «طوى» مى‌نامند و بزرگان شهر در آن حضور داشتند... »ادامه

+ سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۵، نظر شما