انتشار مقاله بررسی و تحلیل روایات سراج الانساب کیا احمد گیلانی درباره صفویان

سراج‌الانساب کیا احمد گیلانی با وجود آنکه موضوعی مرتبط با علم انساب دارد و با هدف تبارشناسی خاندان‌های پراکنده سادات در سرزمین‌های اسلامی نگاشته شده است، به دلیل داشتن مقدمه‌ای در مناقب پادشاهان صفوی دارای ارزش و اهمیت تاریخی است. مقدمه این اثر که در زمان شاه تهماسب صفوی به رشته تحریر درآمده، به بیان تاریخ مختصری از طریقت صفوی و شرح وقایع دوران دو پادشاه نخستین این سلسله پرداخته است. با این وجود، نظر به موضوع اصلی این اثر، یعنی علم انساب، تاکنون این کتاب بیشتر کاربردهای مذهبی و در حوزه علم انساب داشته است. مقاله «بررسی و تحلیل روایات سراج الانساب کیا احمد گیلانی درباره صفویان» به نقد و بررسی روایات تاریخی مربوط به دوران صفویه در این کتاب می‌پردازد تا راهگشایی برای به کارگیری بیشتر این اثر در حوزه صفویه‌شناسی و پژوهش‌های تاریخی مرتبط باشد.
این مقاله در مجله تاریخنگار شماره ۱۲ منتشر شده است که می‌توانید آن را در سایت نورمگز یا در بخش مقالات همین وبسایت مطالعه کنید.

+ یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۸
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.