بهمن ماه ۱۳۹۷

مامانجون

مامانجون، یک هفته است که می‌خواهم برایت بنویسم و فرصت نمی‌شود. هفت روز گذشت از سالگرد فوت تو و من نمی‌دانم این دقیقاً چندمین سالگردی بود که دیگر صدایت را نشنیده‌ام. حالا تو سالهاست که آرام و باوقار خفته‌ای، یک جایی در یکی از قطعات باغ رضوان. یک گوشه نزدیک قبر مادر هوشنگ گلشیری... »ادامه

+ دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۷، ۵ نظر