بعضی وقتها حس آدمی مانند ورزشکاری است که پس از یک دوی استقامت به یک حمام آب سرد نیاز دارد. قبولی آزمون جامع چنین حسی داشت.
+ پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۰۰

نظر شما

موفقیت
ارشاد احمدی : موفق باشی رفیق. خوشحال که موفق شدی و خوشحالم که تو را دارم و خوشحالم که هنوز هم متفاوت از دیگران می‌نویسی.
آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۳۷
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.