سال ۱۳۹۵

موضوع پایان‌نامه دکتری

سه سال پیش که مشغول نوشتن پایان‌نامه ارشد بودم گمان نمی‌کردم به این سرعت دست به کار تنظیم پروپزال برای رساله دکتری شوم. آن روزها بر این باور بودم که اگر موضوعی در حیطه تاریخ معاصر انتخاب کنم، برای ادامه تحصیل نیز کارم آسانتر خواهد بود... »ادامه

+ شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۶، نظر شما
مینیمال‌های تاریخی ۸

امیدوارم به زودی تمام پراکندگان وطن باز به ایران برگردند و در عوض مجادله و قتال، در خط اعتدال کار بکنند؛ یعنی خار بخورند و بار ببرند و کشتی مشرف به غرق وطن را به ساحل نجات بکشند... »ادامه

+ یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۶، نظر شما