مشروطه و لحاف ملانصرالدین!

هنوز معنی مشروطه را نفهمیده و نواقص پارلمان و انتظام امور مملکت را درست نکرده، چند مسلک مختلف متضاد اختیار نمودند. یکی به اسم اعتدال و دموکرات و غیره. هرچند مسلک ایشان مختلف بود، لکن مقصد بردن لحاف ملانصرالدین. به قدری این احزاب با یکدیگر ضدیت و نزاع نمودند که اسم مستبد به کلی از میان محو بلکه مایه رونق بازار ارتجاعیون شد. ارتجاعی‌ها هم وقت را غنیمت شمرده از هر سمت کرده و این دو حزب ساده را بر ضد یکدیگر وادار نمودند که خودشان آسوده و فارغ بال مشغول بردن حقوق ملی باشند.
- بی‌نام (۱۳۲۹ ه.ق)، نشریه تنبیه سال پنجم شماره ۲۵، ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹، تهران، ص۲.

+ پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۷
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
سایت:
موضوع:
نظر:
درباره ارسال نظر
لطفاً متن نظرتان را با الفبای لاتین وارد نکنید، چنانچه صفحه کلید فارسی ندارید از بهنویس استفاده نمایید.
برای نگارش از فارسی معیار استفاده کنید، به کارگیری زبان محاوره‌ای در نوشتار علاوه بر کاستن ارزش ادبی و تاثیر کلام شما، موجب آشفتگی نثر فارسی می‌گردد.
نشانی ایمیل شما در سایت منتشر نمی‌شود و تنها راه ارتباطی نویسنده با شماست.